“Сувилагчдын бие даасан байдал-Сувилахуйн тусламжийн чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулъя” аяныг зохион байгуулж байна

Нийгэм, Эдийн засаг

     Халдварт Өвчин судлалын үндэсний төвийн Сувилахуйн албанаас Сувилагч нарын бие даасан байдал, дадлага туршлагатай болон шинэ залуу сувилагч нарын багийн үйл ажиллагаа, ажлын идэвхи оролцоог нэмэгдүүлэх, сувилахуйн тусламжийн чанарыг тасралтгүй сайжруулах зорилгоор “Сувилагчдын бие даасан байдал-Сувилахуйн тусламжийн чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулъя” аяныг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Энэхүү аяны хүрээнд “Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдалд сувилагчийн оролцоо” сэдэвт сургалт, өдөрлөгийг 2022 оны 10 сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа.